-ชื่อ วรรณวิตา ชินฉลองพร
-ชื่อเล่น บี
-ศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
-จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาเอก ภาษาไทย วิชาโท ภาษาอังกฤษ
-กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-มีประสบการณ์ด้านการสอนมาแล้ว5ปี
-สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่6 ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรEP, IP และหลักสูตรนานาชาติ

ดอนเมือง นนทบุรี ปทุมธานี ปากเกร็ด หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว