สวัสดีค่ะ

ผู้สอนชื่อ พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร (พี่เบล) จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3 ปีครึ่ง) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีประสบการณ์ในการสอนวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภาษาไทยทั้งระดับประถมจนถึงมัธยมปลาย

สอนสนุกและเป็นกันเอง ทำให้่การเรียนรู้วิชาที่หลายคนมองว่าน่าเบื่อและน่าหลับเป็นที่สุดอย่างสังคมและประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ไม่เพียงแต่ได้เนื้อหาในการเตรียมตัวสอบในโรงเรียนหรือการทดสอบระดับชาติต่าง ๆ แต่ผู้สอนจะเสริมเนื้อหาและทักษะในการเขียนเรียงความ บทความ และรายงานเสริมให้ด้วย

สำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ผู้สอนยินดีให้คำปรึกษา เตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะการเขียนที่จำเป็นต่อการสอบเข้าเรียนต่อและการเรียนในมหาวิทยาลัย

สอนออนไลน์ นครสวรรค์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว