สวัสดีค่ะ
ครูมิ้ม
📚 สอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ป.6 (อายุ 4-12 ปี) เสริมทักษะและปูพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์โดยฝึกฝนให้นักเรียนมีการคิด วิเคราะห์ โดยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้น้องๆ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ดีทั้งการเรียนในโรงเรียนและชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเจอโจทย์แบบไหน น้องๆก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
📚 สำหรับนักเรียนทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ
📝 คณิตศาสตร์จะเป็นเรื่องที่สนุก และมีความสุขระหว่างเรียน

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว