-เรียนจบจากสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
-เกียรตินิยมอันดับ1 (เกรดเฉลี่ย3.65)
-รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับ(ประถม ม.ต้น ม.ปลาย นิสิต/นักศึกษา)
-สอนเดี่ยว/กลุ่มในจังหวัดปราจีนบุรี

สอนออนไลน์ ปราจีนบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว