คะแนน TOEIC 800
มีประสบการณ์เป็นครูสอนรร.นานาชาติมาหลายที่
สอนภาษาไทยให้ต่างชาติมาหลายปี
และสอนภาษาอังกฤษให้คนไทย ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงผู้ใหญ่
เน้น conversation หรือ grammar ได้ หรือปูพื้นฐานตั้งแต่ต้นก็ได้หมดค่ะ

สอนออนไลน์ lotus onnut อ่อนนุช ซ.2

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว