เสาวรส เชี่ยวชาญ
จบการศึกษาปริญญาโท ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากประเทศออสเตรเลีย
ปัจจุบันทำงานเป็น Site Manager, Shell Coles Express ประเทศออสเตรเลีย และเป็นเทรนเนอร์ฝึกหัดพนักงานใหม่ให้สามารถทำงานกับบริษัทได้อย่างเต็มความสามารถ
มีความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษในระดับดีมาก เนื่องจากทำงานในประเทศออสเตรเลียนานถึง 15 ปี
การสอนสนทนาเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันทำได้จริง และเห็นผลจริง

นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว