เริ่มต้นปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ
สามารถนำทักษะไปใช้ได้จริงในการสมัครเรียนต่อหรือสมัครงาน
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง ผู้สอนใจเย็น เตรียมการสอนให้สอดคล้องกับพื้นฐานผู้เรียน มีประสบการณ์ในการสอน และเข้าใจความแตกต่างด้านพื้นฐานภาษาของผู้เรียน
•Vocabulary
•Grammar
•Conversation
เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

สอนออนไลน์ ดอนเมือง นนทบุรี ปทุมธานี ปากเกร็ด หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว