🇬🇧🇺🇸FrennyEnglish 🇺🇸🇬🇧

🗣️👥คือศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูฟิลิปปินส์แบบตัวต่อตัว ซึ่ง FrennyEnglish ผู้เรียนจะได้โอกาสมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างแท้จริง ทำให้สามารถฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

📌📌ค่าเรียนเพียง 3500บาท/20ครั้ง เท่านั้น!!!❤️

📚บทเรียนภาษาอังกฤษมีการพัฒนาและออกแบบตามความสนใจของผู้เรียน

💵💰เงินของคุณจะไม่สูญเปล่า 😊เรามีคุณครูใจดีและมีคุณภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับคุณ🙂

📌📌จุดเด่นของ FrennyEnglish คือ คุณครูของเราเรียนจบทางด้านภาษา การศึกษา และครูบางท่านยังเป็นครูในโรงเรียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยนะ

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

Conversational/Free talk3500 บาท

มีนักเรียนจำนวนมากต้องการฝึกฝนทักษะการฟัง และการสนทนายามว่าง ดังนั้นในหลักสูตรนี้โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะการพูด ซึ่งครูจะเป็นผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้เรียนนำเสนอเรื่องราวใหม่ๆ และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พูด

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3500 บาท

General English3500 บาท

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั่วไปทั้งในด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงในการทำงานเบื้องต้น ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น หรือหากมีพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ต้องการเน้นทักษะการพูดก็สามารถเรียนได้เช่นกัน

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3500 บาท

Business English3500 บาท

ในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจนั้น เราจะเน้นไปที่ทักษะในการทำงาน เช่น ทักษะการนำเสนอ ทักษะการเจรจาต่อรอง การประชุม การรับโทรศัพท์ และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเอาไปใช้กับสถานการณ์จริง ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3500 บาท

Grammar3500 บาท

หลักสูตร Grammar เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำ โครงสร้าง และหน้าที่ของประโยค ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าประโยคเกิดขึ้นได้อย่างไร

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3500 บาท

English for Kids4000 บาท

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เราส่งเสริมให้เด็กใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเล็ก เป็นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีสำหรับผู้เรียนในอนาคต การเรียนส่วนใหญ่ของน้องๆ จะเน้นการสื่อสารเป็นหลัก เพื่อให้น้องได้สนุกและมีครูที่เป็นเหมือนเพื่อนของน้องที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 4000 บาท

IELTS (speaking)8000 บาท

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS เราช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการพูด แก้ไขจุดบกพร่องในการพูด หรือต้องการพัฒนาในส่วนของการพูดให้ดีขึ้น

เรียนคอร์สละ 14 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 8000 บาท

ราคาค่าเรียน

Conversation350 บาท ต่อชั่วโมง

มีนักเรียนจำนวนมากต้องการฝึกฝนทักษะการฟัง และการสนทนายามว่าง ดังนั้นในหลักสูตรนี้โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการเพิ่มพูนทักษะการพูด ซึ่งครูจะเป็นผู้ชี้แนะกระตุ้นให้ผู้เรียนนำเสนอเรื่องราวใหม่ๆ และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พูด

General English 350 บาท ต่อชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั่วไปทั้งในด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงในการทำงานเบื้องต้น ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น หรือหากมีพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ต้องการเน้นทักษะการพูดก็สามารถเรียนได้เช่นกัน

Business English350 บาท ต่อชั่วโมง

ในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจนั้น เราจะเน้นไปที่ทักษะในการทำงาน เช่น ทักษะการนำเสนอ ทักษะการเจรจาต่อรอง การประชุม การรับโทรศัพท์ และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเอาไปใช้กับสถานการณ์จริง ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Grammar350 บาท ต่อชั่วโมง

หลักสูตร Grammar เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำ โครงสร้าง และหน้าที่ของประโยค ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าประโยคเกิดขึ้นได้อย่างไร

English for Kids400 บาท ต่อชั่วโมง

เราส่งเสริมให้เด็กใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเล็ก เป็นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีสำหรับผู้เรียนในอนาคต การเรียนส่วนใหญ่ของน้องๆ จะเน้นการสื่อสารเป็นหลัก เพื่อให้น้องได้สนุกและมีครูที่เป็นเหมือนเพื่อนของน้องที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษา

IELTS (speaking)600 บาท ต่อชั่วโมง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS เราช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการพูด แก้ไขจุดบกพร่องในการพูด หรือต้องการพัฒนาในส่วนของการพูดให้ดีขึ้น

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว