ครูกาย นะครับ เคยเป็นนักเรียนแลกเปลื่ยนทั้งที่ซานฟรานซิสโก และเมลเบริน์ ออสเตรเลีย ครูเคยสอนระดับประถม แต่เป็น E. P. ของโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่ สามารถทำให้นักเรียนไปแข่งขันความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับ ภาคเหนือ และ ระดับประเทศ ได้รับเหรียญทองสี่ปีซ้อนครับ หวังว่าครู คงได้เป็นครูสำหรับนักเรียนและ ดึงความสามารถของนักเรียนของครู ที่จะมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ได้ นะครับ.

Hello, students. My name is teacher Guy I have been to San Francisco U.S.A. and Melbourne Australia as the exchange students. I have been the English Program teacher at the biggest school in Chiang Mai. My students have been very successful students when they went to the national competition of English skills by winning the gold medals 4 years in a role. I hope to be your teacher and bring the best out of you in English language.

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว