เรียนจบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิทยาการประกันภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หลัก รังสิต
ตอนนี้อยู่ละตินอเมริกามาได้ปีกว่าแล้ว มีประสบการณ์การพูดภาษาสเปน ช่วยให้น้องๆสามรถนำไปใช้จริงได้

สอนออนไลน์ คลองหลวง ดอนเมือง ปทุมธานี รังสิต หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว