นางสาวสุภาวดี ยอดราช ครูหนิง
สอนสนุก เรียบเรียงเนื้อหาเอง สอนตรงประเด็น ไม่ต้องอ่านทบทวนมาก เข้าใจในคาบเรียน
มีเทคนิคในการเรียนและจดจำ

สอนภาษาอังกฤษ สอนคณิตศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ สอนชีววิทยา
สอนออนไลน์ หาดใหญ่
ออม · 21 ม.ค. 2020

มีความรู้ตรงตามความต้องการ

นุช · 10 ม.ค. 2020

อัธยาศัยดีค่ะ

น้ำ · 30 ก.ค. 2019
ชิว · 11 พ.ย. 2018
อาร์ม · 2 ต.ค. 2017
นางสาวสุภาวดี ยอดราช

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru