Bonjour สวัสดีครับ ครูชื่อกลด จบการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ2 ได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลที่1 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ สอนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ beginner ไปจนถึง advance ราคาสอนชั่วโมงละ 200 บาท

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว