ครูพี่มะนาว สอน online ผ่าน zoom และตัวต่อตัว
สอนไม่เครียด พร้อมเข้าใจนักเรียนและปรับการสอนให้เข้ากับผู้เรียน สามารถยืดหยุ่นเวลาได้
สามารถสอน ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาไทย หรือการพยาบาล ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
มีการสอบลงสนาม 9 สามัญเกือบทุกปี เพื่ออัพเดตข้อมูล
สามารถสอบถามราคาก่อนได้ และต่อรองราคาได้
@line : M_manow_ ติดต่อการสอน🤗

ราคาค่าเรียน

ฟิสิกส์มัธยมต้น-มัธยมปลาย พื้นฐาน+ทำโจทย์150 บาท ต่อชั่วโมง

เทคนิคการจำและการทำโจทย์

ชีววิทยา เนื้อหา+ทำโจทย์ 150 บาท ต่อชั่วโมง

เทคนิคการจำ สรุปใจความสำคัญ การทำโจทย์

การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลฉุกเฉิน มารดาทารก-การผดุงครรภ์300 บาท ต่อชั่วโมง

สรุปความรู้เพื่อการสอบ

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว