รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประถมและมัธยม

ประวัติการสอน คณิตศาตร์ ม.2 ม.3 ม.5และ ม.6 เตรียมสอบวิชาสามัญ

ประวิติผู้สอน

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเป็นนักเรียนทุนโครงการกาญจนาภิเษก

สอนออนไลน์ หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

User · 23 ส.ค. 2022