สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวธิดารัตน์ หนูแย้ม ชื่อเล่นชมพู่ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร หลักสูตรอินเตอร์ เกรดเฉลี่ย 3.76 มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เด็กอนุบาลและชั้นประถมกว่า 1 ปี

บางนา บางบ่อ บางพลี บางเสาธง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว