☆ ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายศิลป์คำนวณ (ภาษา-คณิตฯ) รุ่น54 เลขประจำตัวนักเรียน 64599
https://www.triamudom-alumni.org/member/student/64599
☆ สอบเอนทรานซ์ติดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รหัสนิสิตปี 2540
☆ สอบติดปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รุ่น1 (ปีการศึกษา 2555-2558)
☆ ได้รับรางวัลเรียนดี จากคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration #NIDA) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.66
☆ มีผลงานวิจัยทางการอ่านภาษาอังกฤษที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระหว่างประเทศ (วารสารออนไลน์) ชื่อวารสาร : "The Reading Matrix" ฉบับเดือนกันยายน 2558 เป็นวารสารชั้นนำทางการอ่านภาษาอังกฤษที่จัดอยู่ในดัชนีวารสาร SCOPUS Scimago (http://www.readingmatrix.com/archive/15/2)
☆ ดูผลงานวิจัยของติวเตอร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ได้จากเว็บ https://eric.ed.gov/?id=EJ1075940
☆ ดูผลงานวิจัยของติวเตอร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ได้จากเว็บ https://www.semanticscholar.org/author/Bharani-Kasemsap/118397904

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

ติวภาษาอังกฤษสอบเข้าม.4รร.เตรียมอุดมฯ, ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย3500 บาท

• สอนไวยากรณ์ และการอ่าน
• สอนเทคนิคทำแบบทดสอบเสมือนสอบในห้องสอบจริง
• แก้ไขจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงของผู้เรียน
• เรียนเป็นกลุ่มผ่านแอพซูม กลุ่มละไม่เกิน10คน เลือกกลุ่มเรียนได้

● กลุ่มติวเอนทรานซ์ :
1) กลุ่มวันจันทร์ 18.00-21.00น.
2) กลุ่มวันอังคาร 18.00-21.00น.
3) กลุ่มวันพุธ 18.00-21.00น.
4) กลุ่มวันเสาร์
4.1) กลุ่ม 09.00-12.00น.
4.2) กลุ่ม 13.00-16.00น.

● กลุ่มติวสอบเข้าม.4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา :
5) กลุ่มวันอาทิตย์ 09.00-12.00น.

เรียนคอร์สละ 36 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3500 บาท

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว