ประวัติการทำงานด้านวิชาการ และการสอนที่ผ่านมา

2552-ปัจจุบัน ติวเตอร์ตัวต่อตัวสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ RIS (EP หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2550-ปัจจุบัน ติวเตอร์ตัวต่อตัวสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.3-ม.3 และเคมี ม.4

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

2558-2561 ทำวิจัยด้านเคมีโมเลกุล ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
2554 และ 2556 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟีนอลร่วมกับ ปตท.
ต.ค.-พ.ย. 2555 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอาเซียน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ต.ค. 2553 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ The Science Forum 2010

คลองสาน ดินแดง ดุสิต บางพลี บางรัก ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร ราชเทวี สัมพันธวงศ์ สาทร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว