I am a qualified and experienced English teacher. I have taught English to children, but I have also been privately tutoring college and university students for a number of years.

I'm a friendly person and I enjoy meeting and chatting to new people. My goal is to help my students feel comfortable using English. I believe people will become better speakers of English if they learn it in a relaxed environment. So, to help with this, I like to have relaxed conversations and lessons about things my students like to talk about such as hobbies, music, news etc.

While I can do informal conversation lessons to help increase confidence in speaking English, I can also help students prepare for for English speaking tests, such as IELTS, TOEFL or TOEIC. I can work specifically on improving the writing and speaking skills which are required to pass these tests.

As a teacher, I am quite flexible in what I teach, and where and when you want to meet. Please don't be afraid to ask any questions and I am happy to meet first before starting official lessons.

หากคุณกำลังมองหาครูที่เป็น Native Speaker และเรียนจบทางด้านการศึกษามาโดยตรง ติดต่อมาได้เลยนะคะ คุณครู Kieran เป็นคุณครูที่มีประสบการณ์สอนมาหลายปีทั้งในและนอกประเทศไทยค่ะ คุณครูเคยสอนตั้งแต่เด็กอนุบาลไปจนถึงนักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน ไม่ว่าจะมีพื้นฐานมาแล้วหรือยังไม่มีค่ะ

คุณครูเป็นคนใจดี ชอบพูดคุยกับผู้คน และมีความตั้งใจอยากจะให้ผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีความกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะคุณครูเชื่อว่าการเรียนในบรรยากาศที่เป็นมิตร จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น ฉะนั้นคุณครูจึงใช้หัวข้อที่ใช้ในการสอนเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจเป็นหลัก จนทำให้ลืมไปเลยว่ากำลังใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยอยู่ หัวข้อที่ใช้มีดังเช่น งานอดิเรกของผู้เรียน ประเภทเพลงที่นักเรียนชื่นชอบ หรือข่าวต่างๆที่กำลังดัง

นอกจากนี้คุณครูยังมีประสบการณ์ในการสอนผู้ที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสอบต่างๆ เช่น IELTS, TOEFL หรือ TOEIC อีกด้วยค่ะ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการฝึกด้าน speaking หรือต้องการพัฒนาการเขียน essay ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

โดยปกติแล้วคุณครูจะ flexible มากๆทั้งด้านการสอน รวมไปถึงสถานที่ (ส่วนใหญ่เป็นในเมืองและตามเส้นรถไฟฟ้าค่ะ) และเวลาที่สอนด้วยค่ะ คุณครูยินดีที่จะพบเป็นการส่วนตัวก่อนเริ่มการสอนจริงๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสตัดสินใจจากการพูดคุยกันตัวต่อตัว และให้โอกาสคุณครูในการดูระดับพื้นฐานภาษาของนักเรียน เพื่อการเตรียมการสอนให้ตรงกับแต่ละท่าน หากสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะ (ถ้าไม่มั่นใจในการตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาไทยได้นะคะ มีคนแปลให้ค่ะ)

**สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานเลยหรืออ่อนภาษาอังกฤษมาก ยังกลัวว่าอาจจะสื่อสารกับคุณครูไม่ได้ มีครูไทยสอนด้วยนะคะ เป็นครูจากโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษค่ะ ติดต่อผ่านคุณครู Kieran พิมพ์เป็นภาษาไทยมาได้เลยค่ะ

See you :D
Kieran McCallion

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018