จบการศึกษามัธยมปลายที่ Ratcliffe College เมือง Leicester ประเทศอังกฤษ
กำลังศึกษาอยู่คณะสหเวชศาสตร์ สาขาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่สอง
และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่หนึ่ง
GPA ล่าสุด 4.00
มีประสบการณ์ทำงานและสื่อสารกับชาวต่างชาติมามากกว่า 4 ปี

สอนออนไลน์ ธนบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว