สอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ เน้นการพูดและฟัง
สำหรับน้องๆอนุบาลและประถมที่อยากปูพื้นฐานด้านการพูด
โดยเทคนิคการสอนจากติวเตอร์ที่
-ทำงานที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารทุกวัน
-ผ่านคอร์สเทรนนิ่งคุณครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก
-เป็นออแพร์ประเทศสวีเดน 1ปี และสอนภาษาอังกฤษให้เด็กต่างชาติ

สอนออนไลน์ บางขุนเทียน สมุทรสาคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว