รับสอนกีต้ารโปร่งไฟฟ้านอกสถานที่เขตกรุงเทพสมุทรปราการเท่านั้น
คอสละ2000 1คอสเรียน4วันอาทิตย์ละ1วันวันละ2ชมแถมการบ้าน30นาที สามารถระบุวันได้จองคิวก่อนล่วงหน้า
เรียนเดี่ยวตัวต่อตัว1500ต่อคอส
เรียนหมู่4คน2500ต่อคอส
สอนตั้งแต่เล่นไม่เป็นจนเล่นคล่อง
เวลาสอน
แนวการสอน 1.แกะเพลง 2.ไล่สเกล
3. เกาเพลง 4.พื้นฐานการตีคอร์ด
สิ่งที่ต้องมี
1.กีต้าส่วนตัวโปร่งและไฟฟ้า
2.มีใจรักในการเล่น
3.มีความอดทน
4.ขยันฝึกซ้อม
*หมายเหตุ ระยะทางในการสอนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระยะทาง

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว