สวัสดี​ครับ​ ผมชื่อครูป๊อบ(เหล่าซือป๊อบ)​ครับ อายุ 38 ปี สามารถ​ใช้ภาษา​จีนในชีวิต​ประจํา​วัน​ และอังกฤษ​ได้ในระดับดีถึงดีมากทั้ง ฟัง พูด​ อ่าน ​เขียน ​และมีความรู้​ภาษาญี่ปุ่น​สามารถ​พูด​ภาษา​ญี่ปุ่น​ในชีวิต​ประจํา​วัน​ได้ในระดับต้นถึงปานกลาง

การศึกษา​: ปริญญา​แพทยศาสต​ร์​บัณฑิต​ (พบ.)​มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​

ประวัติ​การศึกษาภาษาจีน​: เรียน​ภาษา​จีนจากอาจารย์​ที่ Beijing cultural and language university เคยอยู่ที่​ประเทศ​จีนและไต้หวันรวม 6 เดือน

ประสบการณ์​การทำงานด้านภาษาจีน: ตรวจ​-รักษา​ให้บริการ​ทางการแพทย์​กับนักท่องเที่ยว​จีน 2 ปี

บางนา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว