การศึกษา ปริญญาตรี เอกจีนศึกษา ม.ราม ป.โท การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ที่เสฉวน ประเทศจีน
- ประสบการณ์การสอน ระดับประถมและมัธยมที่โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนรวม 10 ปี
- ปัจจุบันอาจารย์พิเศษภาษาจีนวิทยาลัยอาชีวศึกษา สอนภาษาจีนและภาษาไทย ที่บ้าน, ครูพิเศษที่สถาบันภาษา, วิทยากรพิเศษที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- เนื้อหาการเรียนการสอน ตามความต้องการของผู้เรียน เริ่มสอนตั้งแต่พิ้นฐาน มีแบบเรียนธุรกิจเบื้องต้น
- เรียนภาษาจีน เดี่ยว 600 / 2ชม. หรือ 4000 / 16 ชม. ครั้งละ 2 ชม. สัปดาห์ละ 1-2 วัน
- เรียนแบบพิเศษ เพื่อประสิทธิภาพและฝึกทักษะการสนทนา จะมีครูจีนร่วมสอนด้วย 6000/ 16 ชม. เรียนครั้งละ 2 ชม. สัปดาห์ละ 1 - 2 วัน
- สอนภาษาไทยสำหรับคนจีน ครั้งละ 600 / 2 ชม.

สถานที่เรียน ซ.เอกชัย 83 บางบอน

การเรียนการสอนเน้นสำหรับการใช้งาน

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

BestKru © 2014-2017