ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศส มหาวิยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 2 จบการศึกษาจากโรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร สายภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ต้องการสอนพิเศษเด็กๆหรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสมาก่อน โดยเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน เด็กๆ ม3 ที่สนใจอยากเรียนต่อในสายภาษาฝรั่งเศส หรือน้องๆที่มีความสนใจ โดยดิฉันเคยได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขัน Conversation ภาษาฝรั่งเศสระดับประเทศของสมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2556 และ ได้รับรางวัลการตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสระดับโรงเรียนมัธยม ดิฉันมีความประสงค์ที่จะสอนโดยจะมีเอกสารประกอบการเรียนให้ และ เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ Ps. สอนออนไลน์หรือสอนตัวต่อตัวก็ได้ค่ะ :-)

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว