จบปริญญาตรี วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทภาษาอังกฤษ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาโท สาขาภาษาฝรั่งเศส จากคณะอักษรฯ จุฬาฯ เช่นกัน เคยได้รับทุนรัฐบาลฝรั่งเศสไปศึกษาระดับ Diplome ด้านบริหารงานบุคคล ณ กรุงปารีส เคยรับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์มาโดยตลอด เกษียณราชการเมื่อ ตค 2558 ก่อนเกษียณราชการ เคยประจำอยู่ ณ กรุงโรม เป็นเวลา 6 ปีครึ่ง และกรุงบรัสเซลส์ เป็นเวลา 3 ปีครึ่ง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม และ ประจำสหภาพยุโรป ตามลำดับ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสใช้การปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวันมาตลอดระยะเวลาดังกล่าว จึงสนใจจะสอนภาษาอังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส แก่ผู้สนใจ ทั้งผู้ที่ไม่มีพื้นภาษามาก่อน และผู้ที่ต้องการเสริมความรู้ให้พื้นฐานแน่นขึ้น ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน โดยเน้นการออกเสียง และการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2017