Bonjour à tous! Hello everyone!
Je m’appelle Tor. My name is Tor. 😄😄
จบการศึกษาจาก เอกภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักเรียนแลกเปลี่ยนระดับชั้นมัธยมโครงการ AFS ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
- นักเรียน Summer course @Langue Onze Toulouse ประเทศฝรั่งเศส
- ประสบการณ์สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปูพื้นฐาน และปรับเกรดในห้องเรียน

สอนออนไลน์ บางรัก ปทุมวัน พญาไท รังสิต ราชเทวี เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว