สวัสดีค่ะ ชื่อครูจุ๋ม
จบการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประสบการณ์ด้านการสอน รับสอนพิเศษ สอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นป.3 ช่วงเรียนระดับมหาวิทยาลัย
สอนภาษาไทยชั้นม.1,ม.4 ,ม.5 (ช่วงฝึกสอน)
ปัจจุบันรับราชการครู โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ สอนวิชาภาษาไทย ป.3 และ ป.6
สามารถสอนภาษาไทยได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
เขตพื้นที่ที่รับสอน อ.เมืองปทุมธานีหรือเขตใกล้เคียง

ดอนเมือง ปทุมธานี ปากเกร็ด รังสิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว