ชื่อเล่น เมย์ อายุ 23ปี
จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย เกรดเฉลี่ย 3.24

สามารถสอนได้ในระดับประถม - มัธยม
สอนปูพื้นฐานประถม เข้า ม.1

ใช้โปรแกรม google classroom, line video call, zoom
แล้วมาเรียนด้วยกันนะคะ

ราคาค่าเรียน

ปูพื้นฐานภาษาไทย150 บาท ต่อชั่วโมง

พื้นฐานภาษาไทย ทั้งหลักภาษาและวรรณคดี สำหรับนักเรียนประถมกำลังขึ้นมัธยม หรือนักเรียนมัธยมต้น

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร ทุ่งครุ ราษรฎ์บูรณะ สวนหลวง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว