ปริญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอนฟิสิกส์ ม.ปลาย
ประสบการณ์ 5 ปี
สะดวกสอน ออนไลน์/ VDO call
วิธีสอน ปูหลักการพื้นฐาน แล้วพาตะลุยโจทย์เพื่อให้เข้าใจได้ขึ้น

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว