ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

คุณครูน่ารักดีค่ะ เข้ากับเด็กๆได้ดี รู้จักพูดคุย ชักจูงให้เด็กได้เข้าสู่เนื้อหา ได้ดีค่ะ

ครูดิว สอนดีค่ะ. มีการเตรียมความพร้อมก่อนมาสอน. นัองชอบเรียนกับครูดิวมากค่ะ

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster