สวัสดีค่ะ ครูโบค่ะ เคยสอนภาษาไทยที่ รร.นานาชาติเซ็นต็แอนดรูว์ ระยอง สอนตั้งแต่ระดับ Reception-Y 11 และเคยเป็นครูผู้ช่วยก่อนที่จะมาเป็นครูไทย ทำงานและคลุกคลีกับนักเรียนมากว่า 13 ปี และเป็นติวเตอร์สอนตัวต่อตัว
การศึกษาของครูโบ
-การจัดการการท่องเที่ยว คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เคยทำงานงานเป็นมัคคุเทศก์
-คณะศึกษาศาสตร์เอก ภาษาไทย
หวังว่าประสบการณ์ของครูจะช่วยนักเรียนให้เข้าใจในบทเรียนหรือสนใจภาษาไทยมากขึ้นกว่าเดิม

สอนออนไลน์ ระยอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว