นางสาวรติมา สุขอยู่
นักศึกษาครู สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#อันดับที่1การสอบเข้าโครงการสืบสานครูภาษาไทย
#รางวัลชมเชยอันดับสองนักเรียนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นจากราชบัณฑิตยสถาน
#แกทเชื่อมโยงคะแนนเต็ม

สอนภาษาไทย สอนสังคมศึกษา สอนGAT เชื่อมโยง สอนวิชาการแนะแนว
สอนออนไลน์ เชียงใหม่

ยังไม่มีรีวิว

รติมา สุขอยู่

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru