สวัสดีค่ะ เอมนะคะ รับงานสอนภาษารัสเซียเป็นงานพิเศษค่ะ สะดวกแบบออนไลน์ ทุกเสาร์อาทิตย์ หรือตอนเย็นวันธรรมดาตั้งแต่ 19:00 ขึ้นไปค่ะ

ทั้งนี้ลักษณะการเรียนการสอนจะขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่าจะเรียนไปเพื่อเน้นด้านไหนค่ะ ถ้าเน้นการสนทนา ก็จะสอนแบบเน้นบทสนทนา ถ้าเน้นเรื่องเพิ่มเกรด จะสอนหลักไวยากรณ์เป็นหลักค่ะ โดยจะดูพื้นฐานของผู้เรียนในครั้งแรกที่เรียนแล้วปรับกันไปค่ะ สามารถสอบถามและคุยกันได้ตลอดค่ะ

เอมทำงานอยู่ประเทศคาซัคสถานค่ะ จะสะดวกสอนออนไลน์ได้อย่างเดียว

ประสบการณ์ด้านการใช้ภาษารัสเซีย
- นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศรัสเซีย รุ่น 44 (2005-2006)
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัสเซียศึกษา เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
- ปริญญาโท (นักเรียนทุนรัฐบาลรัสเซีย) สาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเทศรัสเซีย เกียรตินิยม อันดับ 1
- TORFL เทียบเท่า C1 (ТРКИ - Третий уровень)
- ติวเตอร์รับสอนพิเศษภาษารัสเซีย ทั้งแบบเรียนเพิ่มเกรดให้กับน้องๆที่ธรรมศาสตร์ และแบบสนทนาให้กับผู้สนใจทำไกด์
- อาจารย์พิเศษ วิชาภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และ 2558 ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ล่าม (ฟรีแลนซ์) มีประสบการณ์การใช้ภาษาจริงจากการแปลทั้งกรมส่งเสริมการส่งออก, กรมปศุสัตว์, รพ.บำรุงราษฎร์ และงานการแสดงต่างๆ
- ปัจจุบัน ทำงานบริษัทเอกชน เกี่ยวกับด้านการส่งออก ไปยังประเทศรัสเซียและเครือ CIS ค่ะ และประจำอยู่ที่สาขาที่ประเทศคาซัคสถาน ต้องใช้ภาษารัสเซียในการทำงานทุกวัน และใช้ในการติดต่อกับลูกค้าเป็นประจำค่ะ

ราคาค่าเรียน

ภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน500 บาท ต่อชั่วโมง

เป็นการปูพื้นฐาน ภาษารัสเซียเบื้องต้น รวมทั้งภาษาที่ใช้ในประจำวันทั่วไป ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนจะใช้ด้านไหน

ภาษารัสเซียเพื่อเพิ่มเกรด500 บาท ต่อชั่วโมง

ได้เรียนหลักไวยากรณ์ที่จำเป็น แบบฝึกหัดที่หลากหลาย และปรับใช้งานได้จริง

ภาษารัสเซีย (ไวยากรณ์)500 บาท ต่อชั่วโมง

เน้นเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษารัสเซียทั้งแบบพื้นฐานและระดับสูง หัดทำแบบฝึกหัดที่หลากหลายเพื่อเข้าใจถึงการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งได้เจอคำศัพท์ใหม่ๆค่ะ

ภาษารัสเซียสำหรับเด็ก700 บาท ต่อชั่วโมง

หัดเรียนตัวอักษร การออกเสียง การอ่านพยางค์และประสมคำ และบทสนทนาเบื้องต้น

สอนออนไลน์ ดอนเมือง บางเขน รังสิต ลำลูกกา สายไหม หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

หน่อย · 17 ก.ย. 2016