ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

สวัสดีค่ะ ชื่อเอมมี่นะคะ รับงานสอนภาษารัสเซียเป็นงานพิเศษค่ะ แบบออนไลน์เท่านั้นค่ะ

ทั้งนี้ลักษณะการเรียนการสอนจะขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่าจะเรียนไปเพื่อเน้นด้านไหนค่ะ ถ้าเน้นการสนทนา ก็จะสอนแบบเน้นบทสนทนา ถ้าเน้นเรื่องเพิ่มเกรด จะสอนหลักไวยากรณ์เป็นหลักค่ะ โดยจะดูพื้นฐานของผู้เรียนในครั้งแรกที่เรียนแล้วปรับกันไปค่ะ สามารถสอบถามและคุยกันได้ตลอดค่ะ

เอมใช้ชีวิตอยู่ประเทศคาซัคสถานค่ะ จะสามารถสอนออนไลน์ได้อย่างเดียว อาจจะติด Business trip ไปรัสเซีย หรือประเทศในเครือ CIS เป็นครั้งคราวค่ะ ซึ่งจะแจ้งก่อนเสมอ

ประสบการณ์ด้านการใช้ภาษารัสเซีย
- นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศรัสเซีย รุ่น 44 (2005-2006)
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัสเซียศึกษา เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
- ปริญญาโท (นักเรียนทุนรัฐบาลรัสเซีย) สาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเทศรัสเซีย เกียรตินิยม อันดับ 1
- ติวเตอร์รับสอนพิเศษภาษารัสเซีย ทั้งแบบเรียนเพิ่มเกรดให้กับน้องๆที่ธรรมศาสตร์ และแบบสนทนาให้กับผู้สนใจทำไกด์
- อาจารย์พิเศษ วิชาภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และ 2558 ที่มหาวิทยาลัยรัฐบาลย่านบางเขน
- ล่าม (ฟรีแลนซ์) มีประสบการณ์การใช้ภาษาจริงจากการแปลทั้งกรมส่งเสริมการส่งออก, กรมปศุสัตว์, รพ.บำรุงราษฎร์ และงานการแสดงต่างๆ
- ปัจจุบัน ทำงานบริษัทเอกชน เกี่ยวกับด้านการส่งออก ไปยังประเทศรัสเซียและเครือ CIS ค่ะ ต้องใช้ภาษารัสเซียในการติดต่อกับลูกค้าเป็นประจำค่ะ

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster