ประวัติติวเตอร์
นายศุภธัช มะเฟือง ชื่อเล่น P’ดิว อายุ 22 ปี
ปัจจุบันจบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2
มีประสบการณ์การศึกษาภาษารัสเซียสำหรับชาวต่างชาติ ที่ สถาบันมนุษยศาสตร์อูราล ภาควิชาภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยรัฐอูราล 1 ปี (Ural Institute of Humanities, Department of Russian language for foreigners, Ural Federal University)
ผลการเรียนจากสถาบันภาษาระดับ 5 (Excellent, Отлично) หรือ 4.00
ตัวติวเตอร์เองเข้าใจถึง ความไม่เข้าใจในการเรียนภาษารัสเซียของผู้เรียนทั่วไปเกี่ยวกับแกรมม่า จึงสามารถแน่ะนำเทคนิกการเลือกใช้แกรมม่าให้ถูกต้องและสื่อสารเข้าใจได้มากขึ้น

-รับสอนแกรมม่าภาษารัสเซียเบื้องต้น-ขั้นสูง หลักสูตรรวดเร็วเข้าใจ concept หลักแกรมม่าพื้นฐานและแกรมม่าภาษาทางการได้
-รับสอน การฟัง พูด อ่าน เขียน และพื้นฐาน phonetics ภาษารัสเซีย
-รับติวสอบตรงเข้าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งเอกภาษารัสเซีย และสาขาวิชารัสเซียศึกษา
รับสอนที่บ้าน หรือ ตามสถานที่ต่าง ๆ ระยะเวลา 30 วัน/course

คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง บางเขน บึงกุ่ม ลาดพร้าว สายไหม หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว