รับสอนตั้งแต่เริ่มพื้นฐาน ทุกเพศทุกวัย
สอนได้ทั้งที่บ้านนักเรียน หรือนักเรียนสามารถมาเรียนห้องดนตรีที่บ้านของคุณครูได้

ประวัติที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
ปัจจุบัน :ครูสอนเปียโน โรงเรียนดนตรีบ้านครูปุก
2548 - 2551 : ครูสอนเปียโน(ครูพิเศษ) โรงเรียนปฤษฐาการดนตรี (melody house)
2548: ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับเปียโน ผ่านเกรด 6 สถาบัน The Associated Board of the Royal Schools of Music
2548: ประกาศนียบัตรได้ร่วมแสดงดนตรีในงาน “The Piano Class Concert” อคูสติคสตูดิโอ
2548: ประกาศนียบัตรได้ร่วมแสดงดนตรีในงาน “Duet Recital 2005” อคูสติคสตูดิโอ
2547: ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับเปียโน ผ่านเกรด 5 สถาบัน The Associated Board of the Royal Schools of Music
2547: ประกาศนียบัตรได้ร่วมแสดงดนตรีในงาน “สองคนเล่นดนตรี” อคูสติคสตูดิโอ
2547: ประกาศนียบัตรได้ร่วมแสดงดนตรีในงาน “Piano Class Concert” อคูสติคสตูดิโอ
2546: ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับเปียโน ผ่านเกรด 4 สถาบัน The Associated Board of the Royal Schools of Music
2546: ประกาศนียบัตรได้ร่วมแสดงดนตรีในงาน “สองคนเล่นดนตรี” อคูสติคสตูดิโอ
2544: ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับเปียโน ผ่านเกรด 3 สถาบัน The Associated Board of the Royal Schools of Music

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ออย · 23 ส.ค. 2022