จบเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกเปียโน
จบปริญญาตรี ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต สถาบันดนตรีกับยาณิวัฒนา เอกเปียโน เกียรตินิยมอันดับ 1
มีประสบการณ์สอน 3 ปี เคยส่งนักเรียนสอบทั้ง Yamaha เครื่องเปียโนและอิเลคโทน กับ Trinity เครื่องเปียโนและทฤษฎี
ปัจจุบันศึกษาปริญญาโทด้านดนตรีโบราณ เอกฟอร์เตเปียโน ที่ประเทศออสเตรีย ด้วยเหตุนี้ทำให้อยากจะทดลองสอนแบบออนไลน์เพื่อเป็นวิทยาธารให้กับนักเรียนที่อาจจะสนใจในดนตรีโบราณเช่นกัน

บางพลัด ลำปาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว