St.Music Be the part of Music. ทำให้ดนตรีเป็นอีกภาษาของเรา เล่น ฟัง อ่าน เขียน เรียนรู้ให้แตกฉาน บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง ใจกลางเมืองหาดใหญ่ 🎼 St.music Studio ดำเนินการสอนโดยใช้หลักสูตรของ TRINITY COLLEGE LONDON - มาตรฐานสากลจากประเทศอังกฤษ..🎉✌️

เปิดสอนวิชา : เปียโน ร้องเพลง กีตาร์ ไวโอลิน และอื่นๆ
www.stmusics.com

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737