อยากเรียนรู้ หรือเพิ่มเติมความรู้ เสริมทักษะวิทยาการคำนวณ ระดับประถม
หรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกโปรแกรม
ครูอุ๊ช่วยได้
ครูใจดี เป็นกันเอง อารมณ์ขัน
ตั้งแต่ประถม-มหาวิทยาลัย
หรือผู้คนทั่วไปที่สนใจ นะค่ะ

ราคาค่าเรียน

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน150 บาท ต่อชั่วโมง

โปรแกรม Microsoft office

วิทยาการคำนวณ160 บาท ต่อชั่วโมง

ระดับป.ต้น

วิทยาการคำนวณ180 บาท ต่อชั่วโมง

ระดับป.ปลาย

ตัดต่อวิดีโอ200 บาท ต่อชั่วโมง

โปรแกรมตัดต่อ

เขียนโปรแกรม200 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษา c

สอนออนไลน์ กระบี่ หนองกก จ.กระบี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ดวงใจ เริงสมุทร · 23 ส.ค. 2022