ชื่อนางสาวปวีณา คลาจันทึก จบออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิชาที่ได้เรียนมา คือ การออกแบบเบื้องต้น โลโก้ บรรจุภัณฑ์ กราฟิก คอมพิวเตอร์และหลักการออกแบบ ได้เรียนถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา เเละจัดองค์ประกอบ เรียนมาร์เก็ตติ้ง มีความรู้ที่สามารถสอนเด็กและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ปากช่อง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว