1. สอนการพิมพ์สัมผัส ไทย และ อังกฤษ
2. สอนโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ WORD, EXCEL, POWERPOINT
3. คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ปรารถนาปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีศีลธรรม เคารพตนเอง เห็นคุณค่า ให้เกียรติตนเอง และผู้อื่น รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด อยู่ร่วมกับสังคม และสร้างประโยชน์ให้สังคมตามกำลังความสามารถ

สอนออนไลน์ คลองหลวง ดอนเมือง ปทุมธานี รังสิต ลำลูกกา สายไหม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว