อาภาพร สินธพ
จบการศึกษาคณะครุศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี)
ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งานที่รับสอน
- การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การจัดทำเอกสารด้วย word การใช้งาน excel การใช้งาน Power Point
- การเขียนโปรแกรมด้วยอาดูโน่
- อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
- ไฟฟ้าพื้นฐาน
รับเฉพาะสอนออนไลน์เท่านั้น😊

ราคาค่าเรียน

Microsoft office พื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน250 บาท ต่อชั่วโมง

ได้ทราบถึงองค์ประกอบและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของ Microsoft office

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว