ผมเป็นคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหลายปี และเคยสอน phonics กับสถาบันสอนภาษาที่ศรีราชาอยู่ 3 ปี ปัจจุบันเปิดสอนภาษาอังกฤษของตนเองทั้ง grammar, phonics, conversation อยู่ในจันทบุรี เนื่องจากผมสอนภาษาอังกฤษที่เป็นบูรณาการทั้ง grammar, phonics, conversation ไปพร้อมๆ กันโดยไม่มีรูปแบบเฉพาะที่นักเรียนจำเป็นต้องปรับเข้าหาผู้สอน แต่เป็นสอนในลักษณะของการกระตุ้นให้ผู้เรียนเองสร้างบทเรียนทางภาษาจากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันของเขาเอง โดยมีผมเป็นเสมือนผู้ให้คำแนะนำอธิบายหลักการและเหตุผลและช่วยแก้ไขให้ ดังนั้นผู้เรียนจะสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษในลักษณะที่เป็นธรรมชาติโดยไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากและจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างรูปธรรม

สอนออนไลน์ จันทบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว