สอนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับเบสิก จนถึงระดับสูง รับสอนทุกระดับการศึกษา ทุกสายงาน

ครูชื่อกั้ง จบปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาวรรณคดีอังกฤษจากมหาวิทยาลัยปูเณ่ ประเทศอินเดีย ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่นั่นก็พูดภาษาอังกฤษทุกวันกับเพื่อนหลายเชื้อชาติ จบปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกรดเฉลี่ย 4.00

ประสบการณ์สอนพิเศษ 6 ปี

ราคาค่าเรียน

ฟัง พูด สนทนาภาษาอังกฤษ350 บาท ต่อชั่วโมง

คำศัพท์จากการฟัง การอ่านออกเสียงที่ถูกต้องทีละคำ และทั้งประโยค การถามตอบจากสิ่งที่ฟัง การสนทนาในหัวข้อที่กำหนด และในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ

สอนออนไลน์ ยะลา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว