MY NAME IS PRASONG (PETER), I AM THAI, GRADUATED FROM USA IN BUSINESS ACCOUNTING, HAVE YEARS OF EXPERIENCES WORKING IN EXPORT COMPANIES. I TAUGHT ENGLISH CONVERSATION AND BUSINESS WRITING EMAIL TO STAFFS IN THE COMPANIES. I CAN TEACH YOU ENGLISH CONVERSATION, GRAMMAR, BUSINESS WRITING, AND ANY OTHER REQUEST THAT YOU WANT. RATE IS UP TO YOU, YOU CAN CHOOSE FLEXIBLE HOUR. ผมชื่อประสงค์ (ปีเตอร์), ผมเป็นคนไทย จบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริการะดับปริญญาทางด้านบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์การทำงานทางด้านส่งออก ผมสามารถสอนภาษาอังกฤษสนทนา แกรมมา เขียนจดหมายธุรกิจ หรือ ว่านอกเหนือจากนี้ ค่าชั่วโมงเรียนและเวลาคุณสามารถเลือกและต่อรองได้

บางพลี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว