เรียน ท่านผู้ปกครอง และสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคน ครูชื่อสมเกียรติ อารีย์ (ครูอาลี) ข้าราชการครู โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร สอนวิชาภาษาไทย ประสบการณ์สายการสอน
2552- 2554 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ สอนภาษาไทย มัธยมศึกษา ปีที่ ๔ - ๖
2553 - 2558 ติวเตอร์วิชาภาษาไทย สถาบันวิชชั่นเซ็นเตอร์ (หลังโรงเรียนสตรีวิทยา๒)
(ลาออกมาศึกษาต่อ)
2554 - 2558 บรรจุราชการครู โรงเรียนศาลาคู้ สำนักงานเขตมีนบุรี กทม.
2558 - ปัจจุบัน ครู โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว กทม.
คติประจำใจ รักลูกศิษย์เหมือนลูก ตัวเอง
ขอให้คำมั่นว่า จะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ในวิชาภาษาไทย ให้นักเรียนเข้าใจง่ายที่สุด มีความรู้ในทุก ๆ ทักษะการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด หลักภาษาไทย และวรรณกรรม วรรณคดี และสำหรับนักเรียนที่สนใจอยากฝึกเป็นพิธีกร นักเล่านิทาน บรรยายนิทาน สารคดี ครูจะเอาประสบการณ์การแข่งขัน รางวัลที่เคยได้รับมาฝึกฝนนะครับ ขอบคุณครับ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737