รับสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ และตัวต่อตัว/กลุ่ม

เน้น speaking/listening/grammar/structure
เน้น ใช้งานได้จริง เหมาะกับทุกระดับ

เหมาะทั้งนักเรียนใช้สอบและผู้ใหญ่ใช้ในการทำงาน

พื้นที่ กทม. รังสิต และ ใกล้เคียง

ผู้สอนมีประสบการณ์ศึกษาในประเทศอังกฤษ 5 ปี และมีประสบการณ์สอน เป็นอาจารย์ประจำ สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้

เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง

ราคาตัวต่อตัว ชั่วโมงละ 250 (หรือ 8,000/20 ชั่วโมง)
ราคากลุ่ม 2 คน ชั่วโมงละ 200 (หรือ 7,000/20 ชั่วโมง)
ราคากลุ่ม 3 คนขึ้นไป ชั่วโมงละ 150 บาท (หรือ 5,000/20 ชั่วโมง)

ชำระเงินก่อนเรียน

เวลานัดได้ตามผู้เรียนสะดวก เน้นออนไลน์ ผ่าน zoom หรือ MS team

สอนออนไลน์ คลองหลวง รังสิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว