พี่จบ ม.6 จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แผนศิลป์คำนวณค่ะ ได้เกรด 3.51
สอบ smart-1 ได้ 75.4 คะแนน
วิชาเลลขได้ 94 คะแนนค่ะ
สอบ GAT ไทยได้ 150 คะแนน
GAT ENG ได้ 117.5 คะแนน
PAT1 ได้ 98 คะแนน
ตอนนี้ติดบัญชี 4 ปี ธรรมศาสตร์ กับ
BBA ธรรมศาสตร์ค่ะ
ถ้าสงสัยอะไรยังไงลอง แอดไลน์ หรือ facebook ได้ก่อนเลยน้า:)
รับสอนที่ต่างๆตามแนว BTS หรือ MRT ค่ะ
สถานศึกษา: BBA TU
ศึกษาอยู่ชั้น: กำลังจะชึ้นปี 1

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว