-สอนตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็ก (2-3 คน)
-คอร์ส: CU-TEP, TOEFL, TU-GET, และภาษาอังกฤษทั้งประถม มัธยมต้นและปลาย
-สามารถเลือกเรียนเป็น part ได้ทั้ง Listening, Speaking, Reading, Writing
Education
- Bachelor Degree: BBA Chulalongkorn University (International Program)
- Master Degree: MBA, Carnegie Mellon University, USA
- Part-time university professor for international bachelor program
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: MBA, Tepper School of Business

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว