สวัสดีค่ะ
คุณครู เบญวรรณ หรือเรียกว่าคุณครูเบญ
คุณครูศึกษาจบ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจาก มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
! สอนตีโจทย์คณิตศาสตร์ ระดับประถมและมัธยม !
!รับสอน SAT MATH !
! สอน ได้ทั้งภาคไทยและอินเตอร์ รวมทั้งหลักสูตร GED MATH GED SCIENCE , IGCSE Math , IGCSE Physic , IB MATH ,A level Math
ราคาเป็นกันเอง สามารถสอบถามได้
สอนได้ตามสถานที่ที่ลูกค้าสะดวกหรือสอนออนไลน์
สอนพิเศษน้องๆช่วงอายุ 7 - 18 ปี
เมื่อจบคอสจะมี class progress ให้ผู้ปกครองเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียน
-เคยมีประสบการณ์ด้านการสอนให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียน วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษ
-เคยมีประสบการการติวให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการติวสอบ TOEIC ตัวต่อตัว
- นักเรียน GED Math และ GED Science สอบผ่าน ได้คะแนนมากกว่า 170+ คะแนน

ภูเก็ต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

เบญจา · 23 ส.ค. 2022