การศึกษา
ป. ตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์
ป.โท คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์
- สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนกวดวิชา (ป.3-4)
- สอนภาษอังกฤษตัวต่อตัวน้องโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
(ป.4 และม.5)

ชลบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว